Sinonimų Žodynas

sinonimai.lt

Sinonimų Žodynas

Sinonimų žodynas yra gyvosios kalbos turtinimo projektas, skatinantis domėtis turimais kalbos turtais, jais naudotis ir juos kurti, įtraukti visuomenę, ypatingai jaunimą, į lietuvių kalbos puoselėjimo, jos vartojimo, aktyvinimo kūrybinę veiklą.


atgal